Çiftlik Belediyesi

Çiftlik Belediyesi

HİZMETLERİMİZ

ÇİFTLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HiZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

        HİZMETİN  
SIRA HİZMETİN ADI   BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA  
NO   SÜRESİ  
       
        (EN GEÇ)  
1 Yapı Ruhsatı 1 Dilekçe,2 Tapu Fotokopisi,3 İmar Durum Belgesi,4 mimari,sıtatik,elektrik ve 1 Hafta  
    sıhhi tesisat projeleri,5 bina inşaat harcı,6 Arazide bina aplikasyonu    
2 Yapı kullanma izin Belgesi 1 Sosyal Güvenlik Kurumundan Borcu Yok Belgesi 2 Gün  
    2 Malmürlügünden vergi Harcının Yatırıldığına dair belge    
    3 yapı kullanma izin harcı    
           
3 Kanalizasyon 1 Bağlantı ücreti ödeme belgesi 1 Gün  
           
4 İçme Suyu Abanesi 1 Dilekçe,2 Kimlik Fotokopisi ,3 Sayaç Numarası ve Markası,4 Depozite 1 Saat  
    Üçretininödenmesi,5 Sıhhi tesisat Projesi Yapı Ruhsatında alınmaktadır.    
           
5 Umuma Açık İstirahat ve 1 Başvuru Formu Örnek 1 Doldurulacak,2 2 Adet Fotoğraf,3 Tck No 3 GÜN  
  eğlence yerleri İşyeri Açma 4 Okul Mesafe Krokisi,5 Oda Kaydı,6 Kişi beyanı adli sicil kaydı olup    
  ve çalışma Ruhsatı olmadığına dair 7 Vergi Levhası Fotokopisi,8  itfaiye Raporu,9 İmar    
  durumu,10 Kat Kanununa tabi ise Kat malikleri izni    
       
           
6 Meslek Dalları Sihi 1 Başvuru Formu Örnek 1 Doldurulacak,2 2 Adet Fotoğraf,3 Tck No 3 GÜN  
  Müesseselere Ait İşyeri 4 Vergi Levhası Fotokopisi,5 Ustalık Belgesi,6 Oda Kaydı,7 Adli sicil Kaydı    
  Açma ve Çalışma Ruhsatı olup olmadığına dair Kişi beyanı,8 İmar durumu    
         
           
7 2 ve 3 Sınıf Gayrisıhhi 1 Başvuru Formu Örnek 2 Doldurulacak,2 Yer seçimi Raporu Örnek 3 Formu 1 Ay  
  Müesseselere ait İşyeri Doldurulacak,3 İşyeri vaziyet Planı 2 Nüsha,4 İşyeri Mimari Projesi 2 Nüsha    
  Açma ve Çalışma Ruhsatı 5 2 Adet Fotoğraf,6 Oda Kaydı,7 Kişi beyanı adli sicil kaydı olup olmadığına    
  dair,8 Vergi Levhası Fotokopisi    
       
         
8 Ölçü ve Tartı Muayene 1 Matbu Beyanname 5 Dk  
           
           

 

         
9 Emlak 1 Adres Beyanı , 2 Tapu Fotokopisi 20 Dk
         
10 Evlenme 1 Nüfus Kaydı  ,2 Beşer Adet Resim, 3Kimlik Fotokopileri  4 Sağlık Raporu 2 Gün
    5 Evlenme Beyannamesi  
         
11 Her türlü Şikâyetlerde 1 Dilekçe 1 Hafta
         

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat Yeri : Yazı İşleri Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri          : Belediye Başkanlığı
İsim : Müslim YILDIZ İsim : Serkan GÜZEL
Unvan : Yazı işleri Müdürü Unvan : Belediye Başkanı
Adres : Çiftlik Belediyesi Adres : Çiftlik Belediyesi
Tel. : 0 388 411 2027 Tel. : 0 388 411 2004
Faks : 0388 411 2191 Faks : 0 388 4112191
e-Posta :muslum_mete@hotmail.com                          e Posta :                : guzel51@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüreğinizdeki güzelliklerin ve umudun hiç tükenmemesi dileğiyle..
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
Twitter
Instagram